PL
EN
© Syda Productions - Fotolia.com© godfer - Fotolia.com© Andrii Muzyka - Fotolia.com
1© Alexander Raths - Fotolia.com3
© apops - Fotolia.com23
HOMEHOME
O HARCO HARC
OBSZARY BADAWCZEOBSZARY BADAWCZE
INICJATYWY PROJEKTUINICJATYWY PROJEKTU
DZIAŁANIADZIAŁANIA
AKTUALNOŚCI NAUKOWEAKTUALNOŚCI NAUKOWE
HARC - nasza misja

Naszą misją jest wspieranie i propagowanie zdrowego starzenia się poprzez badania biomedyczne, edukację oraz współpracę z partnerami na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym.
INTRANET - DLA PARTNERÓWINTRANET - DLA PARTNERÓW
AGEING WELL / STARZEJ SIĘ ZDROWO

 / WYDARZENIA
KONTAKTKONTAKT
VirLabVirLab
The HARC Conference
Intranet Login
X
Username

Password


if you need an account click here
Biobank

Biobank jest miejscem, w którym  gromadzone są i przechowywane materiały  biologiczne (surowica, płyny ustrojowe, zamrożone komórki, próbki DNA i mRNA) pochodzące od dawców. Główną ideą Biobanku jest zgromadzenie jak największej puli materiału biologicznego, który w przyszłości będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w prowadzonych przez nich badaniach (np. chorób cywilizacyjnych, starzenia, chorób o podłożu alergicznym, autoimmunologicznym i innych). Im większa ilość zgromadzonego w Biobanku materiału biologicznego, tym lepsza jakość prowadzonych badań naukowych. Do przechowywania informacje o dawcach oraz rejestracji każdej wchodzącej i wychodzącej próbki wykorzystywany jest specjalny system komputerowy BIMS. Biobank jest dostępny dla wszystkich partnerów HARC, a w przyszłości będzie dostępny dla pozostałych pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Biobank HARC posiada unikalny system przechowywania próbek.

  • Zastosowanie zamrażarek z ciekłym azotem (LN2 ) do długotrwałego przechowywania próbek jest optymalnym rozwiązaniem przy przechowywaniu niektórych typów materiałów biologicznych (stan gazowy lub ciekły LN2 ). Biobank HARC posiada zbiornik LN2 , który jest w stanie automatycznie monitorować i kontrolować poziom ciekłego azotu. Jego duża pojemność pozwala na przechowywanie do 8000 fiolek.

 

  • Biobank HARC posiada także zamrażarki (-800C), które są wyposażone w awaryjny system tzw. Back-up system, który automatycznie schładza ich zawartość w przypadku przedłużającego się braku zasilania.

 

 

  • Biobank HARC posiada komputerowy system BIMS (Biobank Information Management System). Informacja o każdej próbce wchodzącej i wychodzącej z Biobanku jest przechowywana w centralnym systemie komputerowym BIMS. Faktyczna lokalizacja każdej próbki jest  odnotowana, by umożliwić jej szybkie odnalezienie. Baza danych, w tym danych klinicznych, jest przechowywana oddzielnie i posiada bezpieczną metodę łączenia informacji klinicznych z próbkami biologicznymi.  Aktualnie przechowujemy w Biobanku próbki z Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych (próbki moczu, próbki krwi i surowicy) oraz Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii (próbki krwi i surowicy).

Biobank HARC jest ponadto wyposażony w:

  • Stację pipetującą epMotion 5073- elastyczny system do automatyzacji pracochłonnych i skomplikowanych zadań pipetowania z oprogramowaniem epBlue. EpMotion 5073 jest skonfigurowany do automatycznego przygotowywania i pipetowania prób do PCR,  real-time PCR. Ponadto przy użyciu zestawów odczynników MagSep  do izolacji kwasów nukleinowych możliwa jest automatyczna izolacja preparatów DNA lub RNA od 1 do 24 próbek pochodzących z różnych źródeł.
  • Sorter probówek (Tube Sorter) – urządzenie umożliwiające szybkie, automatyczne przenoszenie probówek kodowanych w systemie 2D pomiędzy różnymi płytkami.
  • LightCycler 96 – Real Time PCR

Biobank HARC wprowadził także procedury zapewniające ochronę prywatności dawcy próbek. Bazując na wytycznych OECD na temat Ludzkich Biobanków i Baz Danych Badań Genetycznych oraz wytycznych ISBER (Międzynarodowego Towarzystwa Zbiorów Biologicznych i Środowiskowych, 2012) i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (29.08.1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883) wszystkie informacje dostarczane przez dawcę materiału biologicznego są chronione, zakodowane, a pracownicy naukowi nie mają dostępu do rzeczywistej tożsamości dawcy.

Biobank HARC jest wyposażony w system, który odpowiednio ogranicza dostęp do Biobanku tylko dla  wybranych pracowników.

Biobank HARC jest monitorowany 24 godziny na dobę.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z  : marta.poplawska@umed.lodz.pl

                                                                                         edyta.pietrowska@umed.lodz.pl


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w Polityka plików cookies.