PL
EN
© Syda Productions - Fotolia.com© godfer - Fotolia.com© Andrii Muzyka - Fotolia.com
1© Alexander Raths - Fotolia.com3
© apops - Fotolia.com23
HOMEHOME
HARC OVERVIEWHARC OVERVIEW
RESEARCH AREASRESEARCH AREAS
HARC INITIATIVESHARC INITIATIVES
ACTIVITIESACTIVITIES
RESEARCH NEWSRESEARCH NEWS
HARC mission

Our mission is to support and advance healthy ageing through biomedical research, education and collaborative partnership at European, national and local levels.
INTRANET - FOR PARTNERS</span>INTRANET - FOR PARTNERS
AGEING WELL / STARZEJ SIĘ ZDROWO

 / EVENTS
CONTACTCONTACT
VirLabVirLab
The HARC Conference
Intranet Login
X
Username

Password


if you need an account click here
Konferencja „Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie”
date of event: November 29, 2016
remaining places: 91
deadline of the registration: 2016-11-27

registration is closed
Registration opens: 2016-11-17

Congresses

Mamy zaszczyt poinformować, że 29 listopada br., w Auli Zachodniej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędzie się konferencja pt. „Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału spotkaniu, którego celem jest podsumowanie projektu Healthy Ageing Research Centre (HARC) realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w latach 2013-2016 oraz przedstawienie nowej inicjatywy - Łódzkiego Ośrodka Referencyjnego powołanego do życia w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP AHA).

Projekt Healthy Ageing Research Centre (HARC), finansowany przez 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej (REGPOT), skupiał interdyscyplinarne grupy badawcze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmujące się problematyką zdrowia i chorób osób starszych. Podczas spotkania zostaną omówione osiągnięcia projektu, a także nowe inicjatywy i możliwości współpracy z władzami miasta i regionu oraz partnerami lokalnymi w obszarze problematyki poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych.

Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli władz miasta, regionu, uczelni wyższych, a także firm i instytucji zainteresowanych współpracą oraz wymianą dobrych praktyk w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia się.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.harc.umed.pl

 

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie

Osoba do kontaktu: Kinga Zel, e-mail: kinga.zel@umed.lodz.pl, tel. 42 272 53 81

 

 

Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie

 

Miejsce: Aula Zachodnia, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, ul. Pomorska 251 (wejście od ul. Czechosłowackiej)

 

 

11.30 – 12.00 – Konferencja prasowa

12.00 – 13.00 – Lunch / Networking / Rejestracja

 

Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem - środowisko akademickie na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się. Podsumowanie projektu Healthy Ageing Research Centre (HARC)

13.00 – 14.45

 

13.00 – 13.10     Otwarcie spotkania – prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego (TBC)

13.10 – 13.30     Rozwijając ideę Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem -  Prof. Marek L. Kowalski, Koordynator Projektu HARC REGPOT

13.30 – 13.45     Współpraca i partnerstwa strategiczne - Prof. Lucyna A. Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi

13.45 – 14.00     EIT Health InnoStars – prezentacja projektu - Balazs Furjes, EIT Health InnoStars Director

14.00 – 14.30     Synergies of EU funds. Seal of excellence - Dr Grzegorz Ambroziewicz

14.30 – 14.45     HARC, the First Excellence Centre of Knowledge Production to Support Active and Healthy Ageing in Eastern Europe - prof. Joao Malva, University of Coimbra

 

14.45-15.00        Przerwa kawowa / Networking

 

Łódź i region – skuteczna współpraca na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia

Prezentacje partnerów regionalnych oraz inicjatyw z obszaru „healthy ageing”

Moderator: Mikołaj Gurdała – EIT Health Innostars, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15.00-17.00

 

15.00 – 15.15    Europejskie Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się - Łódzki Ośrodek Referencyjny - prezentacja projektu – Elżbieta Ceglarska, project manager, doradca Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi

15.15 – 16.00     Łódzki Ośrodek Referencyjny – prezentacja partnerów (TBC)

- Urząd Marszałkowski

- Urząd Miasta Łodzi

- Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

- Ericsson / Ericpol

- Klaster Żyjmy Zdrowiej

 

16.00– 16.30      Łódź Akademicka – dobre praktyki w obszarze zdrowego starzenia (TBC)

- Politechnika Łódzka – Elektronika Medyczna w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji

- Uniwersytet Łódzki – Uniwersytecki Dom Seniora

- Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

16.30 – 17.00      Możliwości finansowania dla inicjatyw akademickich na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się w regionie łódzkim - dyskusja
x
This website uses cookies. A cookie is a file containing small pieces of text that a web server sends to your web browser when you access an internet site. For more informations about cookies please visit page Cookies Policy.