PL
EN
© Syda Productions - Fotolia.com© godfer - Fotolia.com© Andrii Muzyka - Fotolia.com
1© Alexander Raths - Fotolia.com3
© apops - Fotolia.com23
HOMEHOME
O HARCO HARC
OBSZARY BADAWCZEOBSZARY BADAWCZE
INICJATYWY PROJEKTUINICJATYWY PROJEKTU
DZIAŁANIADZIAŁANIA
AKTUALNOŚCI NAUKOWEAKTUALNOŚCI NAUKOWE
HARC - nasza misja

Naszą misją jest wspieranie i propagowanie zdrowego starzenia się poprzez badania biomedyczne, edukację oraz współpracę z partnerami na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym.
INTRANET - DLA PARTNERÓWINTRANET - DLA PARTNERÓW
AGEING WELL / STARZEJ SIĘ ZDROWO

 / WYDARZENIA
KONTAKTKONTAKT
VirLabVirLab
The HARC Conference
Intranet Login
X
Username

Password


if you need an account click here
Cele

Healthy Ageing Research Centre (HARC) skupia 21 uznanych na świecie naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (większość z nich jest Kierownikami katedr). Celem HARC  jest dalszy rozwój badań naukowych koncentrujących się głównie na obszarach związanych z aktywnym i zdrowym starzeniem. Misją HARC jest wspieranie rozwoju działalności naukowej Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Koncepcją projektu HARC jest kontynuacja działań Centrum Doskonałości w dziedzinie Medycyny Molekularnej (MolMed), które wspierane jest przez 5 Program Ramowy. Centrum MolMed wsparło integrację naszych katedr w rozwoju interdyscyplinarnych badań w tak odległych dziedzinach jak neurologia,  alergologia, biologia molekularna, biochemia, biofizyka, a tym samym pozwoliło zintensyfikować nasze badania.

W 2011 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi powołał Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem w celu kontynuowania wspólnego wysiłku opracowanego w ramach Programu MolMed, ale także do skoncentrowania wspólnych działań badawczych. Centrum zostało stworzone w celu wspierania badań na temat środowiskowych i społecznych czynników związanych ze zdrowym starzeniem oraz zrozumienia immunologicznych i molekularnych mechanizmów tego procesu w celu opracowania potencjalnych nowych strategii jemu sprzyjających. W czerwcu 2013 roku Uniwersytet Medyczny przydzielił środki na rozpoczęcie projektu HARC oraz powołał jego kierownictwo.

 

Osiem grup badawczych (katedr uniwersytetu), pod przewodnictwem kierowników katedr, zgodziło się dołączyć do tej inicjatywy. Łącznie konsorcjum składa się z 12 niezależnych badaczy i ponad 30 naukowców wraz z ich grupami badawczymi. HARC jest  platformą łączącą zespoły Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i zwiększającą ich możliwości badawcze.

 

Liderzy zespołów HARC posiadają wiedzę w dziedzinie: geriatrii, psychiatrii wieku podeszłego, chorób neurodegeneracyjnych, przewlekłych chorób układu oddechowego, chorób nerek, chorób sercowo-naczyniowych oraz biologii molekularnej i komórkowej.

HARC FP7 RegPot oficjalnie zaczął się 1 czerwca 2013r. i został dofinansowany przez komisję europejską kwotą 4,4mln euro. Czas trwania projektu - 3 lata (od czerwca 2013 do maja 2016).

Wśród zadań Projektu znajdują się m.in.  modernizacja oraz zwiększenie zdolności badawczych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez realizację kilku celów strategicznych:

1.         wzmocnienie i konsolidacja już istniejącej współpracy między HARC  a 21 europejskimi partnerami

2.         stymulacja innowacji z odpowiednio chronionymi prawami własności intelektualnej poprzez wymianę know-how i tworzenie nowych powiązań z przemysłem (MŚP)

3.         rozwój najnowocześniejszej infrastruktury badawczej we współdziałaniu z funduszami strukturalnymi

4.         zachęcenie uznanych na świecie naukowców do pracy w naszym centrum

5.         promowanie międzynarodowej wymiany wiedzy poprzez organizację warsztatów i konferencji

6.         promowanie HARC i podniesienie świadomości o zdrowym starzeniu w społeczeństwie, szczególnie w środowisku naukowym i biznesie.

7.         przyczynienie się do rozwiązania problemów chorób współistniejących związanych z wiekiem w mniej uprzywilejowanym regionie Polski centralnej poprzez wymianę wiedzy z międzynarodowymi ekspertami oraz współpracę z władzami regionalnymi

8.         zwiększenie udziału naukowców HARC w 7 Programie Ramowym UE i innych działaniach (wspólne planowanie, partnerstwo innowacyjne, ERA-Net).

 

Partnerzy HARC z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

1.         prof. Tomasz Kostka, Klinika Geriatrii

            tomasz.kostka@umed.lodz.pl

 

2.         prof. Iwona Kłoszewska, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych

iwona.kloszewska@umed.lodz.pl

 

prof. Tomasz Sobów, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych

tomasz.sobow@umed.lodz.pl

 

3.         prof. Paweł Liberski, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii

pawel.liberski@umed.lodz.pl

 

4.         prof. Paweł Górski, Klinika Pneumonologii i Alergologii

            pawel.gorski@umed.lodz.pl

 

5.         prof. Marek L. Kowalski, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii

marek.kowalski@umed.lodz.pl

 

6.         prof. Jacek Rysz, Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej

jacek.rysz@umed.lodz.pl

 

prof. Maciej Banach, Zakład Nadciśnienia Tętniczego

maciej.banach@umed.lodz.pl

 

7.         prof. Jolanta Niewiarowska, Katedra Biofizyki Molekularnej i Medycznej

            jolanta.niewiarowska@umed.lodz.pl

 

8.         prof. Lucyna Woźniak, Zakład Biologii Strukturalnej

lucyna.wozniak@umed.lodz.pl


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w Polityka plików cookies.