PL
EN
© Syda Productions - Fotolia.com© godfer - Fotolia.com© Andrii Muzyka - Fotolia.com
1© Alexander Raths - Fotolia.com3
© apops - Fotolia.com23
HOMEHOME
O HARCO HARC
OBSZARY BADAWCZEOBSZARY BADAWCZE
INICJATYWY PROJEKTUINICJATYWY PROJEKTU
DZIAŁANIADZIAŁANIA
AKTUALNOŚCI NAUKOWEAKTUALNOŚCI NAUKOWE
HARC - nasza misja

Naszą misją jest wspieranie i propagowanie zdrowego starzenia się poprzez badania biomedyczne, edukację oraz współpracę z partnerami na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym.
INTRANET - DLA PARTNERÓWINTRANET - DLA PARTNERÓW
AGEING WELL / STARZEJ SIĘ ZDROWO

 / WYDARZENIA
KONTAKTKONTAKT
VirLabVirLab
The HARC Conference
Intranet Login
X
Username

Password


if you need an account click here
Zespoły Badawcze

Temat Badawczy 2

Stan odżywienia i składu ciała prognozą jakości życia u osób w podeszłym wieku z demencją.

Kierownicy: prof. Iwona Kloszewska oraz prof. Tomasz Sobów - Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Głównymi zainteresowaniami badawczymi profesor Iwony Kłoszewskiej są kliniczne i neurobiologiczne aspekty demencji, zwłaszcza choroby Alzheimera. Profesor Kłoszewska brała udział w wielu międzynarodowych projektach mających na celu zbadanie klinicznych, biochemicznych i neuroobrazowych biomarkerów w demencji, w tym badanie biomarkerów i zastosowanie nowych technologii przetwarzania obrazów w MRI.

Profesor Tomasz Sobów jest kierownikiem Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych oraz kierownikiem Zakładu Psychologii Lekarskiej. Jego główne zainteresowania badawcze to kliniczne i neurobiologiczne zagadnienia demencji, zwłaszcza choroby Alzheimera, oraz demencji związanych z chorobą Parkinsona.

 

Temat Badawczy 4

Telemonitoring: nowa propozycja kompleksowego podejścia do leczenia POChP u osób w podeszłym wieku.

Kierownik: prof. Paweł Górski, Klinika Pneumonologii i Alergologii (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

Główne zainteresowania naukowe profesora Górskiego to: patogeneza i leczenie POChP, astmy oskrzelowej, alergii oraz mechanizmy immunoterapii.

Zainteresowania badawcze profesora Adama Antczaka koncentrują się głównie w obszarze chorób wewnętrznych i pulmunologii, w tym POChP, astmie i raku płuc. Działalność naukowa docenta Piotrowskiego skupia się na sarkoidozie oraz POChP.

 

Temat Badawczy 6

Hamowanie progresji przewlekłej choroby nerek i subklinicznego uszkodzenia narządów jako prewencja powikłań sercowo-naczyniowych u osób w podeszłym wieku z nadciśnieniem i bez nadciśnienia

Kierownicy: prof. Jacek Rysz oraz prof. Maciej Banach, Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

Profesor Jacek Rysz skupia się na patogenezie i leczeniu chorób nerek (nefroprotekcji, farmakoterapii, dializoterapii i molekularnych podstawach chorób nerek), nadciśnienia oraz korelacji pomiędzy miażdżycą i chorobami nerek.

Główny obszar zainteresowań profesora Macieja Banacha dotyczy aspektów nadciśnienia tętniczego (stratyfikacja ryzyka, stan przednadciśnieniowy, nowe biomarkery, optymalny poziom ciśnienia krwi – zjawisko krzywej J, farmakoterapia/terapia skojarzona, zapobieganie, powikłania), zaburzenia lipidowe (stratyfikacja ryzyka, nowe biomarkery, diagnoza, rzadkie choroby), leczenie dyslipidemii (statyny, nowe leki, terapia skojarzona), nowe leki w leczeniu chorób układu krążenia.

 

Temat Badawczy 7

Rola integryn w modulacji procesów związanych ze starzeniem się komórek śródbłonka naczyniowego.

Kierownik: prof. Jolanta Niewiarowska, kierownik Pracowni Angiogenezy Molekularnej, Katedra Biofizyki Molekularnej i Medycznej;

Prof. Czesław Cierniewski (†), członek Polskiej Akademii Nauk,  Katedra Biofizyki Molekularnej i Medycznej (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

 

Prof. Jolanta Niewiarowska,  kierownik Pracowni Angiogenezy Molekularnej, Katedra Biofizyki Molekularnej i Medycznej.

Kwalifikacje akademickie: studia magisterskie – biologia molekularna (1978r., Uniwersytet Łódzki), doktorat - biochemia (1984r.); habilitacja – biologia medyczna (2002r., Uniwersytet Medyczny w Łodzi);

Zatrudnienie i doświadczenie: Samodzielna Pracownia Krzepnięcia Krwi  (1978-1981r., Akademia Medyczna w Łodzi); Pracownik naukowy (1981-1983r.); Starszy asystent (1983-1985r.); Adiunkt (1985-2006r.), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2006-); wszystko w Zakładzie Biofizyki Molekularnej i Medycznej; prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2006-2010).

Szkolenia zagraniczne: Laboratoire d'Hématologie, Hôtel-Dieu, Paryż, Francja (1983r., 6 miesięcy).

Staż podoktorski: Laboratoire de la Virologie Moléculaire, INSERM u.233, Lille, Francja (1986 - 1988).

Zainteresowania badawcze: Molekularne mechanizmy angiogenezy. Obniżenie progresji raka poprzez hamowanie angiogenezy i przerzutów. Autor i współautor 36 prac naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych cytowanych 238 razy, dając współczynnik H8.

Nagrody: siedem nagród I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, dwie nagrody I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Profesor Cierniewski (†) badał molekularne mechanizmy regulujące przyleganie i migrację komórek śródbłonka podczas angiogenezy indukowanej przez różne czynniki. Inne tematy badawcze obejmowały rolę integryn i metaloproteinaz w progresji i angiogenezie nowotworów. Ponadto badania profesora Cierniewskiego skupiały się na identyfikacji wczesnych zmian w komórkach raka jelita grubego i komórkach śródbłonka w trakcie transformacji mezenchymalnej przez Snail podczas przerzutów i włóknienia.

 


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w Polityka plików cookies.