PL
EN
© Syda Productions - Fotolia.com© godfer - Fotolia.com© Andrii Muzyka - Fotolia.com
1© Alexander Raths - Fotolia.com3
© apops - Fotolia.com23
HOMEHOME
HARC OVERVIEWHARC OVERVIEW
RESEARCH AREASRESEARCH AREAS
HARC INITIATIVESHARC INITIATIVES
ACTIVITIESACTIVITIES
RESEARCH NEWSRESEARCH NEWS
HARC mission

Our mission is to support and advance healthy ageing through biomedical research, education and collaborative partnership at European, national and local levels.
INTRANET - FOR PARTNERS</span>INTRANET - FOR PARTNERS
AGEING WELL / STARZEJ SIĘ ZDROWO

 / EVENTS
CONTACTCONTACT
VirLabVirLab
The HARC Conference
Intranet Login
X
Username

Password


if you need an account click here
Warsztaty HARC : „Innowacje w medycynie i naukach medycznych, zarządzanie prawami własności intelektualnej.”
date of event: June 13, 2014
remaining places: 50
deadline of the registration: 2014-06-12

registration is closed
Registration opens: 2014-05-09

Ageing Well

Data wydarzenia: 13 czerwca 2014 r.

Ilość wolnych miejsc: 23

Ostateczny termin rejestracji: 12.06.2014

 

Rejestracja zamknięta.

Warsztaty

 

Warsztaty Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem

13 czerwca 2014 r. , Łódź, Polska

www.harc.umed.pl

 

INNOWACJE  W  MEDYCYNIE  I  NAUKACH  MEDYCZNYCH,

ZARZĄDZANIE  PRAWAMI  WŁAŚNOSCI  INTELEKTUALNEJ 

Miejsce:  Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, sala 1.17

Przewodniczący warsztatów:  Prof. Lucyna A. Woźniak, Mikołaj Gurdała UM

Warsztat poświęcony był wybranym zagadnieniom dotyczącym innowacji w medycynie i naukach medycznych oraz zarządzaniu prawami własności intelektualnej. W czasie tego wydarzenia specjalny nacisk położono na prezentację i omówienie głównych kwestii dotyczących strategii rozwoju innowacji w środowisku akademickim, odpowiadających na potrzeby rynku i modelu biznesowego konkretnej branży.

Warsztat skupił się też na debacie nad prawami własności intelektualnej jako sile napędowej wzrostu innowacyjności w medycynie, zarówno w środowisku akademickim, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wydarzenie przeznaczone było dla zespołów badawczych oraz przemysłu bio-biznesu sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zgłaszanie studiów przypadków:

Zgłoszenia, zawierające poniższe informacje, wysyłano na adres mikolaj.gurdala@umed.pl

  • Imię i nazwisko
  • Instytucja/Dział/Grupa badawcza
  • Kontakt (e-mail, telefon)

 

 

Opis przypadku:

Drodzy Uczestnicy, prosimy o przedstawianie rzeczywistych przypadków (możliwie z wyprzedzeniem) i dołączanie ich podczas składania wniosków.

Wydarzenie składało się z dwóch części i poprzedzone było wykładami prowadzonymi przez:

- dr Karolinę Czarnecką (Broker innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) oraz

- dr Tomasza Zimnego (prawnik, rzecznik patentowy).

Sesję wspierało Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Bio-Tech Consulting Ltd.

 

Wstępny program:

13 czerwca 2014r.

 

10.00 – 10.15 – Powitanie

10.15 – 12.00 – Sesja 1 „Innowacje w medycynie i naukach medycznych”

dr Karolina Czarnecka  - główne wystąpienie

Dyskusja z uczestnikami

Prezentacja Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1)

Rozgrzewka” Bio-Tech Consulting

12.00 – 12.20 Przerwa na kawę

12.20 – 14.15 – Sesja 2 „Zarządzanie prawami własności intelektualnej”

dr Tomasz Zimny -  główne wystąpienie

Dyskusja z uczestnikami

Prezentacja Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2)

Rozgrzewka” Bio-Tech Consulting

14.15 -14.30 – Zamknięcie warsztatu

14.30 – Lunch

Ostateczny termin na zgłoszenia : 31.05.2014 r.

Liczba uczestników ograniczona.
x
This website uses cookies. A cookie is a file containing small pieces of text that a web server sends to your web browser when you access an internet site. For more informations about cookies please visit page Cookies Policy.